VENTUS Compact - stojące

Kompaktowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Stojące centrale VENTUS Compact to urządzenia energooszczędne wyposażone w regenerator obrotowy, silniki EC w układzie fan wall, filtry Mini-Pleat i zintegrowaną automatykę (Plug&Play).

  • Wydajność: od 840 m3/h do 16 500 m3/h
  • Odzysk energii: do 86% sprawności odzysku
  • Posadowienie: centrale stojące
Porównanie centrali typu VVS i COMPACT
Poniżej prezentujemy infografikę, która obrazuje najważniejsze różnice pomiędzy centralą kompaktową, a modułową.
W prezentowanym przykładzie wykorzystaliśmy urządzenia o takiej samej wydajności i jednej z najbardziej typowych na rynku konfiguracji funkcjonalnej:
odzysk ciepła, ogrzewanie, chłodzenie, filtracja.
Konstrukcja

Kompaktowe centrale w wersji stojącej przeznaczone są do montażu w pomieszczeniach technicznych jak również na zewnątrz budynku. 

Urządzenia zbudowane są z płyt poliuretanowych pokrytych blachą Alucynk (AZ 150). Płyty przymocowane są do stalowej konstrukcji nośnej, która zapewnia sztywność całego urządzenia.

Centrale wyposażone są w:

  • regenerator obrotowy
  • silniki EC
  • filtry MINI – PLEAT
  • wielofunkcyjną automatykę

Centrale są skonfigurowane i gotowe do pracy zaraz po podłączeniu (Plug&Play).


OBUDOWA
Zabezpieczenie antykorozyjne Alucynk AZ 150
Energooszczędność

Kompaktowe centrale w wersji stojącej wyposażone są w regeneratory obrotowe, zapewniające sprawność odzysku ciepała, która sięga 86%. 

Wielowentylatorowy zespół typu fan wall zapewnia minimalne zużycie energii oraz optymalne parametry pracy urządzenia.

AUTOMATYKA
Wielofunkcyjna automatyka zintegrowana z obudową centrali – skonfigurowana i gotowa do pracy.
ODZYSK ENERGII
W centralach stojących zastosowano wysokosprawne wymienniki obrotowe (regeneratory obrotowe) z napędem opartym na silnikach EC. Regenerator zapewnia odzysk ciepła i chłodu wraz z transferem wilgoci. Sprawność odzysku sięgająca 86%.

W systemach z nawilżaniem regenerator obrotowych obniża koszt nawilżania. System automatyki, poprzez pomiary parametrów powietrza przepływającego przez wymiennik oraz płynną regulację prędkości obrotowej rotora, a także zarządzanie strumieniami powietrza, zapobiega zamrożeniu wymiennika obrotowego w zimie oraz optymalizuje efektywność odzysku energii.

Napęd wymiennika obrotowego oparty jest na silnikach EC, których sprawność jest praktycznie stała, tj. niezależna od prędkości obrotowej silnika. W większości zastosowań regenerator obrotowy nie wymaga odprowadzenia kondensatu z centrali, co w niektórych instalacjach szczególnie zewnętrznych stanowi dodatkową zaletę.
SILNIKI EC
Efektywny, cichy wentylator o niskim poziomie wibracji, z silnikiem EC klasy IE4.
Fan wall
W stojących centralach VENTUS compact zastosowane zostało rozwiązanie fan wall, które zapewnia:
- równomierny przepływ w komorze wentylatora
- lepsze dopasowanie do maksymalnej efektywności wentylatora, co wpływa na
optymalizację zużycia energii elektrycznej.
Automatyka

Kompaktowe centrale klimatyzacyjne w wersji stojącej wyposażone są w wielofunkcyjną automatykę zintegrowaną z urządzeniem.

Automatyka umożliwia zdalne zarządzanie pracą centrali poprzez fabryczną wizualizację VTS lub zdalny pulpit HMI Advance.

Zintegrowana automatyka w połączeniu z fabrycznym okablowaniem sprawia, że centrale VENTUS Compact oferowane są w standardzie Plug&Play.


Wizualizacja pracy centrali
Fabryczna wizualizacja VTS, umożliwia monitoring, a także zadane zarządzanie pracą urządzenia.
Sterownik
Automatyka w centralach VENTUS Compact bazuje na kontrolerze uPC3.
Fabryczna nastawa parametrów
Fabryczne nastawy parametrów systemu sterowania w dostarczanym urządzeniu są zgodne z parametrami w karcie technicznej doboru centrali.
Wielkość centrali
Program doboru
ClimaCAD OnLine 4 (CCOL4) – program doboru central wentylacyjno-klimatyzacyjnych
certyfikowany przez Eurovent.

ClimaCAD OnLine 4 (CCOL4) to autorski program doboru urządzeń firmy VTS. Oprogramowanie wykorzystuje najnowsze technologie i platformy programistyczne. System dostępny jest z każdego miejsca na świecie, wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką internetową i dostępem do Sieci Internet.


W programie dostępne są zarówno moduły optymalnego doboru urządzeń pod względem parametrycznym i kosztowych jak i innowacyjne generatory obiektów Revit czy plików dwg 2D i 3D. Generatory zapewniają natychmiastową dostępność plików .rfa oraz .dwg dla dowolnej konfiguracji urządzeń. System oferuje możliwość automatycznego wygenerowania opisowo-parametrycznej specyfikacji technicznej dobranych urządzeń. Pełne parametry urządzeń są dostępne zarówno w plikach .pdf, .html jak i .rfa.

Nieograniczona liczba konfiguracji
Przyjazny interfejs użytkownika
Łatwy i prosty dobór
Integracja z systemami CRM, ERP, WMA
Wsparcie techniczne
Program doboru
ClimaCAD Online 4 (CCOL4)
 
Pomoc
Centrum Obsługi Klienta VTS Service:
801 080 073

Sprawdź gdzie pracują urządzenia VENTUS Compact - stojące

Zaufaj sprawdzonym rozwiązaniom
Sprawdź szczegółową dokumentację do urządzeń VTS lub skontaktuj się z nami aby złożyć zamówienie