Polityka prywatności - aplikacja mHMI

Podziel się

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem aplikacji mobilnej o nazwie „mHMI” (dalej jako: „aplikacja”) jest VTS Group S.A., adres siedziby: 20, rue de l’Industrie, L-8399 Windhof, Luksemburg, numer RCS B123449, zwana dalej "Administratorem".

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem aplikacji są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@vtsgroup.com lub adres korespondencyjny 20, rue de l’Industrie, L-8399 Windhof, Luksemburg.

 

DOSTĘP DO DANYCH

Aplikacja umożliwia użytkownikom sterowanie centralą wentylacyjną (dalej jako „urządzenie”) za pomocą połączenia Bluetooth. W celu umożliwienia pełnego korzystania z aplikacji, wymagany jest dostęp do następujących usług i urządzeń:

 

Bluetooth – WYMAGANY WARUNKOWO

System: Android / iOS

Wymagany wyłącznie do połączenia z centralą.

Przy odmowie dostępu do Bluetooth, korzystanie z niektórych funkcji aplikacji nie jest możliwe.

 

 

Lokalizacja  – WYMAGANA WARUNKOWO

System: Android / iOS

Wymagana do parowania urządzeń przez Bluetooth, gdy wykrywane są wszystkie urządzenia znajdujące się w pobliżu.

Przy odmowie dostępu do lokalizacji, korzystanie z niektórych funkcji aplikacji nie jest możliwe.

Aplikacja mHMI nie śledzi ani nie przechowuje danych dotyczących lokalizacji użytkownika.

 

Aplikacja nie przechowuje i nie udostępnia żadnych danych użytkownika oraz informacji związanych z użytkowaniem centrali wentylacyjnej czy korzystaniem z aplikacji. Wszystkie wymienione dane są przechowywane wyłącznie w pamięci urządzenia mobilnego, na którym jest zainstalowana aplikacja, do momentu usunięcia aplikacji przez użytkownika.

 

PRZETWARZANIE, BEZPIECZEŃSTWO, PRZECHOWYWANIE I POBIERANIE DANYCH

Konto użytkownika

Aplikacja mobilna mHMI, szanując Twoją prywatność, nie tworzy zewnętrznego konta użytkownika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka Prywatności może być na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.

 

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki firma VTS Group S.A. korzysta z danych osobowych użytkownika, należy skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych firmy VTS Group S.A. pod adresem iod@vtsgroup.com.

Podziel się

Zobacz również

Zobacz więcej