Grupa VTS konsekwentnie buduje kulturę Digital Excellence, której istotą jest automatyzacja procesów biznesowych, tak, aby w kontaktach z Państwem – naszymi Partnerami, ciężar naszego wysiłku przeniesiony był na budowanie wartości dodanej w naszej współpracy, a nie na czynności rutynowe. Dotychczas uruchomiliśmy szereg procesów ‚paperless’ które eliminują papierowy obieg dokumentów na rzecz e-obiegu.

1
Szukaj e-obieg FAKTUR
Szukaj
e-faktura lub faktura w PDF
Szukaj
Szukaj
dedykowany adres mailowy
Szukaj
Szukaj
akceptacja wg wewnętrznych standardów VTS
Szukaj
Szukaj
płatność

Co wspólnie zyskujemy:

Szukaj

krótszy obieg – szybsza płatność

Szukaj

eliminacja papieru

Istotne dla Państwa informacje:

Szukaj

Każda spółka w Polsce ma dedykowany adres e-mail do obiegu dokumentów księgowych. Uprzejmie prosimy o kierowanie faktur na właściwe adresy mailowe. W przypadku wątpliwości prosimy o uzgodnienie tego z Państwa partnerem ze strony VTS.

2
Szukaj e-obieg UMÓW

VTS proceduje umowy i inne dokumenty formalne przez platformę wewnętrzną

AMODIT Szukaj

Aby skonsultować i podpisać dokument wystarczy:

Szukaj Szukaj Szukaj

Kliknąć w otrzymany e-mailem link do dokumentu, zapoznać się z nim oraz go podpisać składając oświadczenie o zapoznaniu się.

Szukaj
umowa w wewnętrznym systemie VTS
Szukaj
Szukaj
uzgodnienia z kontrahentem online
Szukaj
Szukaj
e-podpisy
Szukaj
Szukaj
archiwizacja w VTS
Szukaj
Szukaj
automatyczna wysyłka podpisanego dokumentu na e-mail Partnera

Sposób podpisywania dokumentu będzie z Państwem wcześniej uzgodniony

Co wspólnie zyskujemy:

Szukaj

krótki proces uzgadniania i podpisywania dokumentu

Szukaj

eliminacja papieru

Szukaj

szybki dostęp do podpisanego dokumentu z poziomu maila lub wewnętrznego archiwum

3
Szukaj e-podpis

E-podpis dla pracowników i kontrahentów Grupy VTS na całym świecie, jest dostępny poprzez platformę

Autenti.com Szukaj

Do wspólnej dyspozycji mamy 3 rozwiązania, które możemy wybierać zgodnie z naszymi wspólnymi preferencjami:

Szukaj

E-podpis uwierzytelniony linkiem przesłanym w mailu na adres osoby podpisującej

Szukaj Szukaj

E-podpis uwierzytelniony linkiem przesłanym w mailu na adres osoby podpisującej oraz kodem sms

Szukaj

Podpis kwalifikowany Autenti Short-term, Autenti by InfoCert lub – używany przez VTS – podpis firmy Asseco SimplySign.

Przy korzystaniu z platformy Autenti nie jest wymagane po Państwa stronie zakładanie kont w tym systemie. Aby podpisać dokument wystarczy:

Szukaj
Kliknąć w otrzymany e-mailem link, zapoznać się z dokumentem
Szukaj
Szukaj
złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentem
Szukaj
Szukaj
kliknąć PODPISZ (w zależności od wybranej autoryzacji może być wymagany kod wysłany na nr telefonu lub złożenie podpisu kwalifikowanego udostępnionego na Autenti.com)

Sposób podpisywania dokumentu będzie z Państwem wcześniej uzgodniony.
Podpisany przez wszystkich dokument otrzymacie Państwo automatycznie na swój adres e-mail. Podpis Autenti jest zgodny

Co wspólnie zyskujemy:

Szukaj

krótki proces uzgadniania i podpisywania dokumentu

Szukaj

eliminacja papieru i związane z tym oszczędności

Szukaj

szybki dostęp do podpisanego dokumentu z poziomu maila lub wewnętrznego archiwum

Szukaj

wygodę – możemy podpisywać dokumenty z każdego miejsca i narzędzia z dostępem do internetu