VTS BIM – jauna pieeja gaisa apstrādes iekārtu digitālajiem modeļiem

News
29.05.2017
Kopīgot

Laikmetā, kuru raksturo īsāks investīciju periods un kurā arvien lielāku popularitāti iegūst komponentu piegāde tiešlaika sistēmā

Laikmetā, kuru raksturo īsāks investīciju periods un kurā arvien lielāku popularitāti iegūst komponentu piegāde tiešlaika sistēmā, kā arī pieaug izpratne par nepieciešamību taupīt enerģiju, rodas vajadzība optimizēt investīciju izmaksas, pamatdarbības izmaksas un paātrināt investīciju rašanos, kā arī vajadzība paātrināt visu investīciju plānošanas un īstenošanas procesu. Un tam ir nepieciešami IT instrumenti un programmas.

Ēkas informācijas modelēšanu (Building Information Modeling jeb BIM) var definēt kā daudzu informācijas daļu gudru apvienošanu vienā vietā – vienā digitālajā modelī. BIM ir nekas cits kā visa objekta fizisko un funkcionālo īpašību un tā konkrēto iekārtu vai izmantoto komponentu atspoguļojums digitālā formā.
Tirgū ir pieejamas vairākas programmas, kas piedāvā BIM kategoriju. Šeit var minēt tādas programmas kā Autodesk Revit®, Graphisoft ArchiCAD®, BIMVision®, Nemetschek Allplan®, Nemetschek Vectorworks®, Tekla Structures® un SketchUp®.

1. ilustr. Gaisa apstrādes iekārtu VENTUS konfigurēšanas process atlases programmā ClimaCAD OnLine 4.0

Šķiet, ka mehāniskajlem, elektriskajiem, ūdensvada un kanalizācijas risinājumiem modeļi RFA (Revit®) formātā ir vispopulārākie. Šis datnes formāts dod iespēju izstrādāt ēkas daudznozaru, parametrisku digitālo modeli, tādējādi ļaujot veikt dažādas analīzes (piem., energoapgādes, nogurumizturības, ekspluatācijas nodrošināšanas utt.), un optimizēt investīciju izmantošanu pirms būvdarbu uzsākšanas. Analīzes ir precīzākas un uzticamākas, ja modelī definētie dati un parametri ir precīzāki. Tāpēc visa projektēšanas nozare cenšas nodrošināt, lai tiktu izmantotas vienīgi aprīkojuma ražotāju sagatavotās bibliotēkas, jo tajās ir iekļauts tādu parametru kopums, kas raksturo objekta un tā sistēmu individuālos komponentus.


Ražotāju bibliotēkas
Arvien lielāks skaits ražotāju nodrošina savu produktu digitālos modeļus. Parasti tie ir tikai parauga modeļi vai modeļi, kas satur pamata nominālos darba parametrus un kas ilustratīvi parāda to savienojumu ar montāžas savienotājiem. Šie modeļi ir diezgan labs risinājums vienkāršu ierīču izmantošanas gadījumā.


VTS gaisa apstrādes iekārtu digitālie modeļi
Gaisa apstrādes iekārtu izmantošana kopā ar gaisvadu sistēmu ir saistīta ar nepieciešamību jau projektēšanas sākumā izstrādāt piemērotu sistēmu visai ēkai un konkrētām telpām paredzētā lietojuma specifikāciju.
Bieži vien gadās, ka projekta realizācijas gaitā sākotnējie pieņēmumi attīstās. Hidraulisko, elektrisko un ventilācijas sistēmu izvietojuma koncepcijas mainās līdz ar paņēmienu, ko izmanto, lai sistēmu savienotu ar gaisa apstrādes iekārtu.
Šādos gadījumos statiskās ražotāju bibliotēkas par ierīcēm satur novecojušus parametrus (neseko izmaiņām), kas, no otras puses, nenodrošina jaunākos datus daudznozaru datu apmaiņā. Protams, bibliotēkas var pārveidot manuāli, taču šis process ir ļoti darbietilpīgs, turklāt saistīts ar kļūdu rašanās risku.


2. ilustr. No iekārtas VENTUS izejošo ventilācijas kanālu modelēšana


3. ilustr. Piemērs hidraulisko savienojumu savienotāju modelēšanai gaisa apstrādes iekārtā VENTUS


4. ilustr. Gaisa apstrādes iekārtas VENTUS apkalpošanas zonas piemērs

Lai apmierinātu šīs vajadzības, uzņēmums VTS ir radījis iespēju ģenerēt gaisa apstrādes iekārtu VENTUS digitālos modeļus tiešsaistē. Tas ir kļuvis iespējams, ieviešot jauno ClimaCAD OnLine 4.0 atlases rīku, kas ietver RFA datņu ģeneratoru.Izveidotie objekti ietver parametrizētus savienotājus:

    ventilācijas savienojumiem,
    hidrauliskajiem savienojumiem,
    sanitārtehniskajiem savienojumiem,
    elektriskajiem savienojumiem,

kā arī visaptverošus ģeometriskos izmērus, ierīces ekspluatācijas zonu un apkalpošanas (remonta) zonu.
Savienotāju parametri pēc lietotāja izvēles tiek norādīti kā metriskajās, tā arī angļu mērvienībās. Katru savienotāju var izmantot iestatījuma vai aprēķināšanas režīmā, nezaudējot datus.
Jauno objektu var ģenerēt dažu minūšu laikā.


Gaisa aizkaru WING un gaisa sildītāju VOLCANO digitālie modeļi
VTS nodrošina arī gaisa aizkaru WING un gaisa sildītāju VOLCANO digitālos modeļus. Modeļi ietver parametrizētus elektrisko un hidraulisko savienojumu savienotājus. Saimes ir veidotas tā, ka projektētājs intuitīvi var atlasīt piemērotu sistēmu, vertikālu vai horizontālu, kopā ar gaisa plūsmas diapazona norādi. Gaisa sildītājiem VOLCANO ir pieejams jebkura nolieces leņķa parametrs attiecībā pret horizontālo plakni. Jebkurai ierīces darba pozīcijai ir noteikta piemērota gaisa plūsma. Gaisa plūsmas darbības diapazona vizualizācija ļauj projektētājam izvietot ierīces tā, lai tiktu apmierināti projekta kritēriji.


5. ilustr. VOLCANO saimes lietojums projektā5. ilustr. WING saimes lietojums projektā


Sagatavojot tā dēvētās saimes Autodesk Revit® videi, VTS atvieglo projektēšanas uzņēmumiem ēku sistēmu izstrādāšanu uz tās pašas platformas bāzes. Pašlaik tiešsaistes ģenerators ir unikāls risinājums BIM vidē. Tas ļauj faktiski momentāni izveidot jebkuras konfigurācijas gaisa apstrādes iekārtas VENTUS modeli ar jebkuriem parametriem.

Skatīt arī

Skatīt vairāk