VENTUS

Gaisa apstrādes un kondicionēšanas iekārtas
Array ( [0] => VTS\Model\Entity\Product Object ( [id] => 73 [language_id] => 19 [base_id] => 15 [active] => 1 [name] => VENTUS [subtitle] => Modulārās gaisa apstrādes un kondicionēšanas iekārtas [group_id] => 10 [category_id] => 4 [logo] => Logo.svg [main_desc] =>
Modulārās gaisa apstrādes un kondicionēšanas iekārtas VENTUS VVS ir plaši un universāli lietojamas, un tās ir iespējams individuāli konfigurēt atbilstīgi klienta vajadzībām un vēlmēm.
[add_desc] =>

Iekārtu atlasei izmanto EUROVENT sertificēto programmatūru ClimaCAD OnLine.

[list_desc] => Gaisa ražīgums: 1100 – 100 000 m3/h [main_img] => img_glowny.jpg [list_img] => ventus.png [menu_img] => 1.png [slider_img] => ventus.jpg [btn_left_name] => Lejupielādēt [btn_left_url] => https://vtsgroup.com/lv/lejupiel%C4%81d%C4%93t/0/13 [btn_right_name] => Jautājiet un pasūtiet [btn_right_url] => # [certificates] => 1,3,4,5 [main_feature] => [feature_display] => 0 [feature1_icon] => wydajnosc.svg [feature1_desc] => wydajność
od 1100 m3/h
od 1100 m3/h
[feature1_desc2] => [feature2_icon] => sprawnosc.svg [feature2_desc] => do 92%
sprawności odzysku [feature2_desc2] => [feature3_icon] => wielkosc.svg [feature3_desc] => 14
wielkości [feature3_desc2] => [category1] => Konstrukcija [category1_desc] =>

Modulārās gaisa apstrādes un kondicionēšanas iekārtas VENTUS VVS ir izgatavotas no poliuretāna paneļiem, ko klāj ar alucinku pārklāts lokšņu metāls (AZ 150), kas uzstādīts uz metāla profilu veidota iekšējā karkasa.

Iekārtām VENTUS VVS ir plaša blīvējumu sistēma, tostarp blīvējuma ribām, kas veido labirintblīvējumu, termiskie ieliktņi, kas ļauj pārtraukt termiskās pārejas, kā arī jumta seguma sistēma.

[category1_img] => 1_copy_7.jpg [category1_tooltip] => {"1":{"title":"Korpusa apdare \u2013 ar alucinku p\u0101rkl\u0101ta loksne (AZ150)","p_desc":"Stipra, iztur\u012bga korpusa strukt\u016bra.\r\nZema siltuma un UV starojuma absorbcija.\r\nAugsta iztur\u012bba pret laika apst\u0101k\u013cu ietekmi","top":"30","left":"12","img":"infoboxphoto_04249.jpg"},"2":{"title":"Ergonomiska aizv\u0113r\u0161anas sist\u0113ma","p_desc":"Est\u0113tiski, \u0113rti un ergonomiski rokturi, kas nodro\u0161ina inspekcijas pane\u013ca herm\u0113tisku aizv\u0113r\u0161anu ","top":"60","left":"10","img":"infoboxphoto_04248.jpg"},"3":{"title":"Ventilatora sekcijas r\u0101mis","p_desc":"Strukt\u016brai palielin\u0101ta garenisk\u0101 stingr\u012bba.\r\nVienk\u0101r\u0161\u0101ka sekciju mont\u0101\u017ea","top":"70","left":"75","img":"infoboxphoto_04256.jpg"},"4":{"title":"T\u0113rauda r\u0101mis","p_desc":"Profilam augsta deform\u0101cijas iztur\u012bba.","top":"80","left":"30","img":"infoboxphoto_04241.jpg"},"5":{"title":"Alum\u012bnija konstrukcijas balsti ar papildu bl\u012bv\u0113juma rib\u0101m un siltuma pl\u016bsmas barjeru","p_desc":"Korpuss ar fragment\u0101r\u0101m termisk\u0101m p\u0101rej\u0101m standart\u0101 \u2013 nov\u0113r\u0161 kondens\u0101ciju uz iek\u0101rtas komponentiem.\r\n\r\nRiba pa inspekcijas pane\u013ca perimetru nodro\u0161ina labirintbl\u012bv\u0113jumu \u2013 pa\u0161laik tirg\u016b visefekt\u012bv\u0101ko risin\u0101jumu, ko galvenok\u0101rt izmanto laboratorijas apr\u012bkojumam.\r\n\r\nRisin\u0101jum\u0101 tiek izmantots simetrisks kan\u0101la profils, kas piepild\u012bts ar herm\u0113ti\u0137i, kur\u0161 garant\u0113 100% herm\u0113tiskumu viet\u0101, kur balsts savienojas ar korpusa strukt\u016bru.","top":"50","left":"60","img":"infoboxphoto_04239en.jpg"}} [category2] => Energoefektivitāte [category2_desc] =>

Modulārās gaisa apstrādes un kondicionēšanas iekārtas VENTUS VVS atbilst visaugstākajām energoefektivitātes prasībām.

Iekārtām var būt dažādi siltuma reģenerācijas varianti:

Maksimālā reģenerācijas efektivitāte sasniedz 92%.

Iekārtas, kuru gaisa ražīgums ir līdz 3000 m3/h, standartā ir aprīkotas ar enerģijtaupīgajiem EC motoriem.

Visas iekārtas ir pieejamas ar daudzfunkcionālu automātiku, kas izpilda uzlabotas enerģijtaupīgas funkcijas, pamatojoties uz gaisa kvalitātes parametru mērījumiem.

[category2_img] => __3.jpg [category2_tooltip] => {"1":{"title":"Ener\u0123ijas re\u0123ener\u0101cija","p_desc":"Atkar\u012bb\u0101 no konfigur\u0101cijas ener\u0123ijas re\u0123ener\u0101ciju nodro\u0161ina:\r\n- augsti efekt\u012bvs rot\u0113jo\u0161ais siltummainis ar EC motoru,\r\n- augsti efekt\u012bvi \u0161\u0137\u0113rspl\u016bsmas un pretpl\u016bsmas siltummai\u0146i,\r\n- glikola sist\u0113ma.","top":"20","left":"25","img":"infoboxphoto_04238.jpg"},"2":{"title":"EC motors","p_desc":"Energoefekt\u012bvi IE4 klases motori ir pieejami iek\u0101rt\u0101m, kuru ra\u017e\u012bgums ir l\u012bdz 3000 m3<\/sup>\/h.","top":"65","left":"60","img":"infoboxphoto_04251.jpg"},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category3] => Automātiskā darbība [category3_desc] =>

Gaisa apstrādes un kondicionēšanas iekārtu VENTUS VVS automātika regulē visus parametrus un enerģijas optimizācijas funkcijas, pamatojoties uz gaisa kvalitātes parametru mērījumu.

Vizualizācija vai attāla «HMI Advance» darbvirsma, kas nodrošina iekārtas tālvadību, ir pieejamas standarta komplektācijā.


[category3_img] => __2.jpg [category3_tooltip] => {"1":{"title":"Vizualiz\u0101cija vad\u012bbas pult\u012b","p_desc":"VTS Factory vizualiz\u0101cija nodro\u0161ina iek\u0101rtas darb\u012bbas uzraudz\u012bbu, k\u0101 ar\u012b t\u0101lvad\u012bbu.","top":"30","left":"40","img":"infoboxphoto_0432238.jpg"},"2":{"title":"Kontrolieris","p_desc":"Iek\u0101rtu VENTUS VVS autom\u0101tika balst\u0101s uz regulatoru uPC3.","top":"50","left":"50","img":"infoboxphoto_04242.jpg"},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category4] => [category4_desc] => [category4_img] => [category4_tooltip] => {"1":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"2":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [sec_name] => Atlases programmatūra [sec_subtitle] => ClimaCAD OnLine 4 (CCOL4) – gaisa apstrādes un kondicionēšanas iekārtu atlases programmatūra, ko sertificējusi asociācija EUROVENT. [sec_desc] =>

ClimaCAD OnLine 4 (CCOL4) ir patentēta VTS iekārtu atlases programmatūra. Programmatūra izmanto jaunākās tehnoloģijas un programmēšanas platformas. Sistēma ir pieejama no jebkuras pasaules vietas un jebkuras ierīces, ir vajadzīga tikai tīmekļa pārlūkprogramma un piekļuve internetam.

Programmatūra ietver gan moduļus optimālai iekārtas atlasei parametru un izmaksu ziņā, gan novatoriskus REVIT objektu vai 2D un 3D dwg failu ģeneratorus. Ģeneratori nodrošina tūlītēju .rfa un .dwg failu pieejamību jebkurai iekārtas konfigurācijai. Sistēma ļauj automātiski ģenerēt izvēlēto iekārtu aprakstošas un parametru tehniskās specifikācijas. Pilnīgi iekārtas parametri ir pieejami .pdf, .html, kā arī .rfa failu formātā.

[sec_img] => prog_pic_1.png [det1_icon] => nieograniczona_liczba_konfiguracji.svg [det1_title] => Neierobežots skaits konfigurāciju [det1_desc] => [det2_icon] => przyjazny_interfejs_uzytkownika.svg [det2_title] => Lietotājdraudzīgs interfeiss [det2_desc] => [det3_icon] => latwy_i_prosty_dobor.svg [det3_title] => Viegla un vienkārša atlase [det3_desc] => [det4_icon] => inegracja_z_systemami_crmerpwma.svg [det4_title] => Integrācija ar sistēmām CRM, ERP, WMA [det4_desc] => [btn_extra_name] => Pierakstīties CCOL4 [btn_extra_link] => https://www.ccol4.com [comp_title] => [comp_subtitle] => [comp_name1] => [comp_name2] => [comp_subname1] => [comp_subname2] => [comp_img1] => [comp_img2] => [comp_list1] => [comp_list2] => [table_title] => [table_tbl] => [video_link] => [video_img] => [video_desc] => [sort_menu] => 0 [display_menu] => 1 [assistance_1_title] => Atlases programmatūra [assistance_1_subtitle] => ClimaCAD Online 4 (CCOL4) [assistance_1_url] => 158 [assistance_1_url_btn] => Uzzināt vairāk [dataslider_1] => 37 [dataslider_2] => 0 [dataslider_cat_id] => 0 [dataslider_3] => 0 [dataslider_shortname] => [compare_title] => Iekārtas izmērs [compare_subtitle] => [compare_extratitle] => [compare_extrawysiwyg] => [compare_img] => EN_ventus_rozmiary_big_1200x.jpg [compare2_title] => [compare2_subtitle] => [compare2_extratitle] => [compare2_extrawysiwyg] => [compare2_img] => [createdby] => 1 [modifiedby] => 16 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-01-26T17:43:36+01:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-05-20T16:42:54+02:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [category] => VTS\Model\Entity\Category Object ( [id] => 4 [central_id] => 4 [name] => Modulāras gaisa kondicionēšanas iekārtas [short_name] => Modulāras iekārtas [tooltip] => Modulārā gaisa apstrādes un kondicionēšanas iekārta VENTUS VSS dod iespēju izveidot tūkstošiem funkcionālu risinājumu pēc izvēles – vienā korpusā. Iekšējos komponentus, kas pilda individuālas funkcijas, var kombinēt dažādās konfigurācijās atkarībā no attiecīgās ēkas vēdināšanas vajadzībām. Tāpēc iekārtas izmērs ir atkarīgs no moduļu skaita un piešķirto funkciju tipa. Iekārtas konfigurēšana tiek veikta ar atlases programmatūras ClimaCad OnLine palīdzību. Automātika, kas regulē iekārtas darbību, ir pieejama kā izvēle. Tie ir pieejami uz grīdas uzstādāmam un pie griestiem piekaramam variantam. [sort] => 0 [createdby] => 1 [modifiedby] => 9 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2019-09-09T06:54:49+02:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-11-08T20:17:27+01:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [_locale] => lv_LV [[new]] => [[accessible]] => Array ( [*] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => VTS.Category ) [_locale] => lv_LV [[new]] => [[accessible]] => Array ( [*] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( [0] => url ) [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => VTS.Products ) [1] => VTS\Model\Entity\Product Object ( [id] => 80 [language_id] => 19 [base_id] => 21 [active] => 1 [name] => VENTUS N-TYPE [subtitle] => Kanāla gaisa apstrādes un kondicionēšanas [group_id] => 10 [category_id] => 8 [logo] => Logo.svg [main_desc] =>

VENTUS N tips ir pie griestiem balstīta gaisa apstrādes iekārta, kas lieliski piemērota ēkām, kur neatrodas ventilācijas ierīču mehāniskās telpas. Sistēmu var aprīkot ar ļoti efektīvu enerģijas reģenerācijas bloku, kas balstās uz horizontālas šķērsplūsmas plāksnes enerģijas reģenerāciju.

[add_desc] =>
Katru VENTUS N tipa funkciju nodrošina atsevišķa sadaļa, kas klientam ļauj brīvi konfigurēt sekciju secību.


[list_desc] => Gaisa ražīgums: 700 – 8500 m3/h [main_img] => ntype_view11a.jpg [list_img] => 5__2_.png [menu_img] => 5.png [slider_img] => ventus.jpg [btn_left_name] => Lejupielādēt [btn_left_url] => https://vtsgroup.com/lv/lejupiel%C4%81d%C4%93t/0/14 [btn_right_name] => Jautājiet un pasūtiet [btn_right_url] => # [certificates] => [main_feature] => [feature_display] => 1 [feature1_icon] => [feature1_desc] => [feature1_desc2] => [feature2_icon] => [feature2_desc] => [feature2_desc2] => [feature3_icon] => [feature3_desc] => [feature3_desc2] => [category1] => Konstrukcija [category1_desc] =>

VENTUS N tips nodrošina stingru un izturīgu apvalku, kas tiek piedāvāts standarta komplektācijā. Korpuss ir konstruēts saskaņā ar standarta EN 1886 prasībām.

[category1_img] => ntype_view1.jpg [category1_tooltip] => {"1":{"title":"Korpuss","p_desc":"Korpuss nodro\u0161ina AHU lielisk\u0101s meh\u0101nisk\u0101s \u012bpa\u0161\u012bbas vis\u0101 to dz\u012bves cikl\u0101.","top":"50","left":"35","img":"vts_obudowa.jpg"},"2":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category2] => Energoefektivitāte [category2_desc] =>

VENTUS N tips ir aprīkots ar šķērsplūsmas siltuma rekuperatoru, kas nodrošina līdz 65% energoefektivitāti.

Papildus vienības ir aprīkotas ar augstas veiktspējas tiešās piedziņas PLUG ventilatoriem, kuru pamatā ir IE2 motori.


[category2_img] => ntype_view3.jpg [category2_tooltip] => {"1":{"title":"\u0160\u0137\u0113rsvirziena siltuma rekuperators","p_desc":"Tas nodro\u0161ina siltuma apmai\u0146u starp \u0101ra un izpl\u016bdes gaisa pl\u016bsmu. Ziem\u0101 - \u0101ra gaisa sild\u012b\u0161ana caur izpl\u016bdes gaisu Ener\u0123ija. Vasar\u0101 - atdzes\u0113 \u0101ra gaisu caur izpl\u016bdes g\u0101z\u0113m, ja izpl\u016bdes gaisa temperat\u016bra ir zem\u0101ka par \u0101ra gaisa temperat\u016bru.","top":"50","left":"58","img":"vts_wymiennik.jpg"},"2":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category3] => Automātiskā darbība [category3_desc] =>

Tiek piedāvāts VENTUS N tips kopā ar profesionālo vadības sistēmu.

Tas nodrošina ērtu ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu vadību un nodrošina bez traucējumiem darbību. Vēlamie gaisa parametri tiek sasniegti ar minimālām izmaksām. Vadības sistēmas sirds ir integrēta ar HMI OPTIMA lietotāja interfeisu.


[category3_img] => ntype_view2.jpg [category3_tooltip] => {"1":{"title":"HMI Optima","p_desc":"VENTUS N tipa vad\u012bbas ier\u012bces nodro\u0161ina v\u0113l nebiju\u0161u \u0113rt\u012bbas un gaisa parametru piel\u0101go\u0161anas vienk\u0101r\u0161\u012bbu.","top":"39","left":"31","img":"vts_kontroler.jpg"},"2":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category4] => [category4_desc] => [category4_img] => [category4_tooltip] => {"1":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"2":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [sec_name] => Atlases programmatūra [sec_subtitle] => ClimaCAD OnLine 4 (CCOL4) - EUROVENT sertificēta gaisa apstrādes un
kondicionēšanas iekārtu atlases programmatūra. [sec_desc] =>

ClimaCAD OnLine 4 (CCOL4) ir patentēta VTS iekārtu atlases programmatūra, kas izmanto jaunākās tehnoloģijas un programmēšanas platformas. Risinājums ir pieejams SaaS (Software as a Service – programmatūra kā pakalpojums) modelī. Šī risinājuma priekšrocība ir fakts, ka sistēma ir pieejama no jebkuras pasaules vietas un jebkuras ierīces, ir vajadzīga tikai tīmekļa pārlūkprogramma un piekļuve internetam.

Programmatūra ietver gan moduļus optimālai iekārtas atlasei parametru un izmaksu ziņā, gan novatoriskus REVIT objektu vai 2D un 3D dwg failu ģeneratorus. Ģeneratori nodrošina tūlītēju .rfa un .dwg failu pieejamību jebkurai iekārtas konfigurācijai. Sistēma ļauj automātiski ģenerēt izvēlēto iekārtu aprakstošas un parametru tehniskās specifikācijas. Pilnīgi iekārtas parametri ir pieejami .pdf, .html, kā arī .rfa failu formātā.

[sec_img] => prog_pic_1.png [det1_icon] => nieograniczona_liczba_konfiguracji.svg [det1_title] => Neierobežots skaits konfigurāciju [det1_desc] => [det2_icon] => przyjazny_interfejs_uzytkownika.svg [det2_title] => Lietotājdraudzīgs interfeiss [det2_desc] => [det3_icon] => latwy_i_prosty_dobor.svg [det3_title] => Viegla un vienkārša atlase [det3_desc] => [det4_icon] => inegracja_z_systemami_crmerpwma.svg [det4_title] => Integrācija ar sistēmām CRM, ERP, WMA [det4_desc] => [btn_extra_name] => Pierakstīties CCOL4 [btn_extra_link] => https://www.ccol4.com [comp_title] => [comp_subtitle] => [comp_name1] => [comp_name2] => [comp_subname1] => [comp_subname2] => [comp_img1] => [comp_img2] => [comp_list1] => [comp_list2] => [table_title] => [table_tbl] => [video_link] => [video_img] => [video_desc] => [sort_menu] => 0 [display_menu] => 1 [assistance_1_title] => Atlases programmatūra [assistance_1_subtitle] => ClimaCAD Online 4 (CCOL4) [assistance_1_url] => 158 [assistance_1_url_btn] => Uzzināt vairāk [dataslider_1] => 38 [dataslider_2] => 0 [dataslider_cat_id] => 0 [dataslider_3] => 0 [dataslider_shortname] => [compare_title] => Iekārtas izmērs [compare_subtitle] => [compare_extratitle] => [compare_extrawysiwyg] => [compare_img] => EN_ventus_rozmiary_NVS2_copy.jpg [compare2_title] => [compare2_subtitle] => [compare2_extratitle] => [compare2_extrawysiwyg] => [compare2_img] => [createdby] => 1 [modifiedby] => 21 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-02-05T20:06:30+01:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-07-21T09:24:24+02:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [category] => VTS\Model\Entity\Category Object ( [id] => 8 [central_id] => 8 [name] => Kanāla gaisa kondicionēšanas iekārtas [short_name] => Kanāla gaisa apstrādes un kondicionēšanas sistēmas [tooltip] => Kanāla gaisa apstrādes un kondicionēšanas sistēma – NVS, VENTUS N-TYPE ir grupa kanāla gaisa apstrādes komponentu (ventilatori, sildītāji, dzesētāji, siltuma utilizatori utt.), kas izpilda individuālas gaisa apstrādes iekārtas funkcijas. Klients tās var salikt dažādās konfigurācijās atkarībā no ēkas vēdināšanas vajadzībām. Tos raksturo nelieli izmēri, vienkārša montāža un iespēja atsevišķus funkcionālos moduļus izvietot izklaidus. Visu kopumu regulē ražotāja piedāvāta saskaņota vadības sistēma. [sort] => 0 [createdby] => 1 [modifiedby] => 9 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2019-09-09T06:56:43+02:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-11-08T20:15:29+01:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [_locale] => lv_LV [[new]] => [[accessible]] => Array ( [*] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => VTS.Category ) [_locale] => lv_LV [[new]] => [[accessible]] => Array ( [*] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( [0] => url ) [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => VTS.Products ) [2] => VTS\Model\Entity\Product Object ( [id] => 81 [language_id] => 19 [base_id] => 22 [active] => 1 [name] => VENTUS Compact - piekārta iekārta [subtitle] => Kompaktas gaisa apstrādes iekārtas [group_id] => 10 [category_id] => 5 [logo] => Logo.svg [main_desc] =>

Piekārtās iekārtas «VENTUS Compact» ir energoekonomiskas ierīces, kas aprīkotas ar pretplūsmas heksagonālo siltummaini, EC motoriem, «Mini Pleat» tipa filtriem un integrētu automātiku (Plug&Play).

[add_desc] =>

[list_desc] => Gaisa ražīgums: 150 – 3 300 m3/h [main_img] => 1.jpg [list_img] => suspended_small2.png [menu_img] => suspended_small.png [slider_img] => ventus.jpg [btn_left_name] => Lejupielādēt [btn_left_url] => https://vtsgroup.com/lv/lejupiel%C4%81d%C4%93t/0/49 [btn_right_name] => Jautājiet un pasūtiet [btn_right_url] => # [certificates] => 1,3,5 [main_feature] => [feature_display] => 1 [feature1_icon] => [feature1_desc] => [feature1_desc2] => [feature2_icon] => [feature2_desc] => [feature2_desc2] => [feature3_icon] => [feature3_desc] => [feature3_desc2] => [category1] => Konstrukcija [category1_desc] =>

Piekārtā varianta kompaktās gaisa kondicionēšanas iekārtas ir paredzētas uzstādīšanai telpā zem griestiem.

Iekārtu korpuss ir no paneļiem, kas izgatavoti no minerālvates un tērauda loksnēm ar Aluzinc (AZ 150) pārklājumu. Paneļi ir piestiprināti pie tērauda atbalsta struktūras, kas garantē visas iekārtas stingrību.

Iekārtas aprīkojumā ir:

Iekārtas ir samontētas izgatavotājuzņēmumā, konfigurētas un gatavas ekspluatācijai uzreiz pēc pieslēgšanas (Plug&Play).

[category1_img] => Ventus_Compact_730x528_konstrukcja.jpg [category1_tooltip] => {"1":{"title":"Korpuss","p_desc":"Pane\u013ci pild\u012bti ar miner\u0101lvati, no ab\u0101m pus\u0113m nosegti ar t\u0113rauda loksni.\r\nKorpusa parametri saska\u0146\u0101 ar EN 1886: T2, TB3, L1, D1, F9.\r\nAZ 150 alucinka korozijaizsardz\u012bba.","top":"30","left":"35","img":"obudowa_podiweszany_1.jpg"},"2":{"title":"MINI \u2013 PLEAT filtri","p_desc":"\u012apa\u0161i uzs\u016bco\u0161i kompakti lielas virsmas filtri.\r\nPiepl\u016bdes gaiss \u2013 klase EU 7\r\nNos\u016bces gaiss \u2013 klase EU 5","top":"30","left":"50","img":"infoboxphoto_04258.jpg"},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category2] => Energoefektivitāte [category2_desc] =>

Piekārtā varianta kompaktās gaisa kondicionēšanas iekārtas raksturo augsta siltuma rekuperācijas efektivitāte, kas sasniedz 92%.

Tāpat iekārta ir aprīkota ar enerģijtaupīgiem EC motoriem, kā arī daudzfunkcionālu automātiku, kas pareizas konfigurēšanas gadījumā ļauj taupīt un rezultātā samazinās elektroenerģijas patēriņš.

[category2_img] => 2.jpg [category2_tooltip] => {"1":{"title":"EC MOTORI","p_desc":"Efekt\u012bvs, klusas darb\u012bbas ventilators ar zemu vibr\u0101cijas l\u012bmeni, ar IE4 EC klases motoru.","top":"57","left":"25","img":"infoboxphoto_04251.jpg"},"2":{"title":"ENER\u0122IJAS RE\u0122ENER\u0100CIJA","p_desc":"Jaud\u012bgs pretpl\u016bsmas se\u0161st\u016bru siltummainis ar apvadv\u0101rstu.\r\nSiltuma re\u0123ener\u0101cija l\u012bdz 92%","top":"60","left":"40","img":"infoboxphoto_04257.jpg"},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category3] => Automātiskā darbība [category3_desc] =>

Piekārtā varianta kompaktās gaisa kondicionēšanas iekārtas ir aprīkotas ar daudzfunkcionālu automātiku, kas integrēta ar iekārtu (Plug & Play).

Automātika ļauj attāli regulēt iekārtas darbību ar vizualizācijas vai attālas «HMI Advance» darbvirsmas palīdzību.


[category3_img] => 2.jpg [category3_tooltip] => {"1":{"title":"Iek\u0101rtas darb\u012bbas vizualiz\u0101cija","p_desc":"VTS r\u016bpn\u012bcas vizualiz\u0101cija dod iesp\u0113ju nov\u0113rot, k\u0101 ar\u012b vad\u012bt iek\u0101rtas darb\u012bbu.","top":"36","left":"65","img":"4.jpg"},"2":{"title":"Kontrolieris","p_desc":"Iek\u0101rtas korpus\u0101 integr\u0113tas daudzfunkcion\u0101las vad\u012bbas ier\u012bces \u2013 konfigur\u0113tas un gatavas darbam.\r\nIek\u0101rtu VENTUS Compact autom\u0101tika balst\u0101s uz regulatoru uPC3.","top":"36","left":"73","img":"infoboxphoto_0424276ster.jpg"},"3":{"title":"","p_desc":"Pieg\u0101d\u0101to iek\u0101rtu izgatavot\u0101juz\u0146\u0113muma parametru iestat\u012bjumi atbilst gaisa apstr\u0101des iek\u0101rtas izv\u0113les tehnisko datu lap\u0101 nor\u0101d\u012btajiem parametriem.","top":"50","left":"50","img":"fabryczna_nastawa_parametrow.jpg"},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category4] => [category4_desc] => [category4_img] => [category4_tooltip] => {"1":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"2":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [sec_name] => Atlases programmatūra [sec_subtitle] => ClimaCAD OnLine 4 (CCOL4) - EUROVENT sertificēta gaisa apstrādes un
kondicionēšanas iekārtu atlases programmatūra. [sec_desc] =>

ClimaCAD OnLine 4 (CCOL4) ir patentēta VTS iekārtu atlases programmatūra, kas izmanto jaunākās tehnoloģijas un programmēšanas platformas. Risinājums ir pieejams SaaS (Software as a Service – programmatūra kā pakalpojums) modelī. Šī risinājuma priekšrocība ir fakts, ka sistēma ir pieejama no jebkuras pasaules vietas un jebkuras ierīces, ir vajadzīga tikai tīmekļa pārlūkprogramma un piekļuve internetam.

Programmatūra ietver gan moduļus optimālai iekārtas atlasei parametru un izmaksu ziņā, gan novatoriskus REVIT objektu vai 2D un 3D dwg failu ģeneratorus. Ģeneratori nodrošina tūlītēju .rfa un .dwg failu pieejamību jebkurai iekārtas konfigurācijai. Sistēma ļauj automātiski ģenerēt izvēlēto iekārtu aprakstošas un parametru tehniskās specifikācijas. Pilnīgi iekārtas parametri ir pieejami .pdf, .html, kā arī .rfa failu formātā.

[sec_img] => prog_pic_1.png [det1_icon] => nieograniczona_liczba_konfiguracji.svg [det1_title] => Neierobežots skaits konfigurāciju [det1_desc] => [det2_icon] => przyjazny_interfejs_uzytkownika.svg [det2_title] => Lietotājdraudzīgs interfeiss [det2_desc] => [det3_icon] => latwy_i_prosty_dobor.svg [det3_title] => Viegla un vienkārša atlase [det3_desc] => [det4_icon] => inegracja_z_systemami_crmerpwma.svg [det4_title] => Integrācija ar sistēmām CRM, ERP, WMA [det4_desc] => [btn_extra_name] => Pierakstīties CCOL4 [btn_extra_link] => https://www.ccol4.com [comp_title] => [comp_subtitle] => [comp_name1] => [comp_name2] => [comp_subname1] => [comp_subname2] => [comp_img1] => [comp_img2] => [comp_list1] => [comp_list2] => [table_title] => [table_tbl] => [video_link] => [video_img] => [video_desc] => [sort_menu] => 0 [display_menu] => 1 [assistance_1_title] => Atlases programmatūra [assistance_1_subtitle] => ClimaCAD Online 4 (CCOL4) [assistance_1_url] => 158 [assistance_1_url_btn] => Uzzināt vairāk [dataslider_1] => 30 [dataslider_2] => 34 [dataslider_cat_id] => 0 [dataslider_3] => 0 [dataslider_shortname] => [compare_title] => Iekārtas izmērs [compare_subtitle] => [compare_extratitle] => [compare_extrawysiwyg] => [compare_img] => VTS_VentusCompact_sizes1200x_EN.jpg [compare2_title] => [compare2_subtitle] => [compare2_extratitle] => [compare2_extrawysiwyg] => [compare2_img] => [createdby] => 1 [modifiedby] => 9 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-02-05T23:30:49+01:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-11-10T14:42:47+01:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [category] => VTS\Model\Entity\Category Object ( [id] => 5 [central_id] => 5 [name] => Pie griestiem piekaramas kompaktas gaisa kondicionēšanas iekārtas [short_name] => Kompaktas iekārtas [tooltip] => Gaisa apstrādes un kondicionēšanas iekārtu «VENTUS Compact» raksturo kompakta struktūra ar stingri noteiktu iekšējo konfigurāciju. Tā ietver ventilatoru grupas, gaisa filtrus un siltuma utilizatoru. Funkcionālā daudzveidība ir panākta, bāzes iekārtai pievienojot papildu funkcionālos moduļus (piem., sildītājs, dzesētājs, papildu gaisa filtri utt.), kas ir ietverti atsevišķā korpusā. Visu kopumu regulē iepriekš uzstādīta daudzfunkcionāla automātika, kas tiek piegādāta standartā «Plug&Play». Tā ir pieejamas uz grīdas uzstādāmam un pie griestiem piekaramam variantam. [sort] => 0 [createdby] => 1 [modifiedby] => 9 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2019-09-09T06:55:44+02:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-11-08T20:12:44+01:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [_locale] => lv_LV [[new]] => [[accessible]] => Array ( [*] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => VTS.Category ) [_locale] => lv_LV [[new]] => [[accessible]] => Array ( [*] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( [0] => url ) [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => VTS.Products ) [3] => VTS\Model\Entity\Product Object ( [id] => 82 [language_id] => 19 [base_id] => 23 [active] => 1 [name] => VENTUS Compact - uz grīdas uzstādāma iekārta [subtitle] => Kompaktas gaisa apstrādes iekārtas [group_id] => 10 [category_id] => 6 [logo] => Logo_copy.svg [main_desc] =>

Uz grīdas uzstādāmas iekārtas «VENTUS Compact» ir energoekonomiskas ierīces, kas ir aprīkotas ar rotējošo siltummaini, EC motoriem ventilatoru sistēmā, «Mini Pleat» tipa filtriem un integrētu automātiku (Plug&Play).

[add_desc] => [list_desc] => Gaisa ražīgums: 840 – 16 500 m3/h [main_img] => ventus_compact1.jpg [list_img] => ventus_compact2.jpg [menu_img] => compact_menu.png [slider_img] => ventus.jpg [btn_left_name] => Lejupielādēt [btn_left_url] => https://vtsgroup.com/lv/lejupiel%C4%81d%C4%93t/0/16 [btn_right_name] => Jautājiet un pasūtiet [btn_right_url] => # [certificates] => 1,3,5 [main_feature] => [feature_display] => 1 [feature1_icon] => [feature1_desc] => [feature1_desc2] => [feature2_icon] => [feature2_desc] => [feature2_desc2] => [feature3_icon] => [feature3_desc] => [feature3_desc2] => [category1] => Konstrukcija [category1_desc] =>

Uz grīdas uzstādāmās kompaktās iekārtas ir paredzētas izvietošanai tehniskajās telpās, kā arī ārpus ēkas.

Iekārtu korpuss ir no paneļiem, kas izgatavoti no minerālvates un tērauda loksnēm ar Aluzinc (AZ 150) pārklājumu. Paneļi ir piestiprināti pie tērauda atbalsta struktūras, kas garantē visas iekārtas stingrību.

Iekārtas aprīkojumā ir:

Iekārtas ir konfigurētas un gatavas ekspluatācijai uzreiz pēc pieslēgšanas (Plug&Play).


[category1_img] => 1_copy_10c.jpg [category1_tooltip] => {"1":{"title":"Korpuss","p_desc":"Pane\u013ci pild\u012bti ar miner\u0101lvati, no ab\u0101m pus\u0113m nosegti ar t\u0113rauda loksni.\r\nKorpusa parametri saska\u0146\u0101 ar EN 1886: T2, TB3, L1, D1, F9.\r\nAZ 150 alucinka korozijaizsardz\u012bba.","top":"45","left":"30","img":"obudowa_stojaca_1.jpg"},"2":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category2] => Energoefektivitāte [category2_desc] =>

Uz grīdas uzstādāmās kompaktās iekārtas ir aprīkotas ar rotējošiem reģenerācijas siltummaiņiem, kas nodrošina 86% siltuma reģenerācijas efektivitāti.

Ventilatoru sienas tipa vairāku ventilatoru montāža nodrošina minimālu enerģijas patēriņu un optimālus iekārtas darba parametrus.

[category2_img] => 3.jpg [category2_tooltip] => {"1":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"2":{"title":"ENER\u0122IJAS RE\u0122ENER\u0100CIJA","p_desc":"Uz gr\u012bdas uzst\u0101d\u0101m\u0101s iek\u0101rt\u0101s tiek izmantots augsti efekt\u012bvs rot\u0113jo\u0161ais siltummainis (rot\u0113jo\u0161ais re\u0123enerators) ar piedzi\u0146u uz EC motora b\u0101zes. Re\u0123enerators nodro\u0161ina siltuma un aukstuma re\u0123ener\u0101ciju l\u012bdztekus mitrump\u0101rvadei. Re\u0123ener\u0101cijas efektivit\u0101te ir l\u012bdz 86%.\r\n\r\nSist\u0113m\u0101s ar mitrin\u0101\u0161anu rot\u0113jo\u0161ais re\u0123enerators samazina mitrin\u0101\u0161anas izmaksas. Autom\u0101tikas sist\u0113ma, m\u0113rot parametrus gaisam, kas pl\u016bst caur siltummaini, un vienm\u0113r\u012bgi regul\u0113jot rotora \u0101trumu, k\u0101 ar\u012b p\u0101rvaldot gaisa pl\u016bsmas, nov\u0113r\u0161 rot\u0113jo\u0161\u0101 siltummai\u0146a sasal\u0161anu ziem\u0101 un optimiz\u0113 ener\u0123ijas rekuper\u0101cijas efektivit\u0101ti.\r\n\r\nSist\u0113m\u0101s ar mitrin\u0101\u0161anu rot\u0113jo\u0161ais re\u0123enerators samazina mitrin\u0101\u0161anas izmaksas. Autom\u0101tikas sist\u0113ma, m\u0113rot parametrus gaisam, kas pl\u016bst caur siltummaini, un vienm\u0113r\u012bgi regul\u0113jot rotora \u0101trumu, k\u0101 ar\u012b p\u0101rvaldot gaisa pl\u016bsmas, nov\u0113r\u0161 rot\u0113jo\u0161\u0101 siltummai\u0146a sasal\u0161anu ziem\u0101 un optimiz\u0113 ener\u0123ijas rekuper\u0101cijas efektivit\u0101ti.","top":"51","left":"55","img":"infoboxphoto_04260.jpg"},"3":{"title":"EC MOTORI","p_desc":"Efekt\u012bvs, klusas darb\u012bbas ventilators ar zemu vibr\u0101cijas l\u012bmeni, ar IE4 EC klases motoru.","top":"41","left":"50","img":"infoboxphoto_04251.jpg"},"4":{"title":"Ventilatoru siena","p_desc":"Uz gr\u012bdas uzst\u0101d\u0101maj\u0101s kompaktaj\u0101s iek\u0101rt\u0101s VENTUS ir ventilatoru sienas risin\u0101jums, kas nodro\u0161ina\r\n- vienm\u0113r\u012bgu gaisa pl\u016bsmu ventilatora sekcij\u0101\r\nlab\u0101ku piel\u0101go\u0161anu ventilatora maksim\u0101lai efektivit\u0101tei, kas ietekm\u0113 ener\u0123ijas pat\u0113ri\u0146a optimiz\u0101ciju.","top":"28","left":"35","img":"infoboxphoto_04332251.jpg"},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category3] => Automātiskā darbība [category3_desc] =>

Uz grīdas uzstādītā varianta kompaktās gaisa kondicionēšanas iekārtas ir aprīkotas ar daudzfunkcionālu automātiku, kas integrēta ar iekārtu (Plug & Play).

Automātika ļauj attāli regulēt iekārtas darbību ar uzņēmuma VTS vizualizācijas vai attālas «HMI Advance» darbvirsmas palīdzību.

Integrētā automātika kombinācijā ar izgatavotājuzņēmuma instalāciju nozīmē, ka iekārtas «VENTUS Compact» tiek piedāvātas standartā «Plug&Play».


[category3_img] => 3.jpg [category3_tooltip] => {"1":{"title":"Iek\u0101rtas darb\u012bbas vizualiz\u0101cija","p_desc":"VTS r\u016bpn\u012bcas vizualiz\u0101cija dod iesp\u0113ju nov\u0113rot, k\u0101 ar\u012b vad\u012bt iek\u0101rtas darb\u012bbu.","top":"60","left":"35","img":"4.jpg"},"2":{"title":"Kontrolieris","p_desc":"Iek\u0101rtas korpus\u0101 integr\u0113tas daudzfunkcion\u0101las vad\u012bbas ier\u012bces \u2013 konfigur\u0113tas un gatavas darbam.\r\nIek\u0101rtu VENTUS Compact autom\u0101tika balst\u0101s uz regulatoru uPC3.","top":"23","left":"60","img":"infoboxphoto_0424276ster.jpg"},"3":{"title":"","p_desc":"Pieg\u0101d\u0101to iek\u0101rtu izgatavot\u0101juz\u0146\u0113muma parametru iestat\u012bjumi atbilst gaisa apstr\u0101des iek\u0101rtas izv\u0113les tehnisko datu lap\u0101 nor\u0101d\u012btajiem parametriem.","top":"30","left":"50","img":"fabryczna_nastawa_parametrow.jpg"},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category4] => [category4_desc] => [category4_img] => [category4_tooltip] => {"1":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"2":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [sec_name] => Atlases programmatūra [sec_subtitle] => ClimaCAD OnLine 4 (CCOL4) - EUROVENT sertificētas gaisa apstrādes
certified by Eurovent. [sec_desc] =>

ClimaCAD OnLine 4 (CCOL4) ir patentēta VTS iekārtu atlases programmatūra. Programmatūra izmanto jaunākās tehnoloģijas un programmēšanas platformas. Sistēma ir pieejama no jebkuras pasaules vietas un jebkuras ierīces, ir vajadzīga tikai tīmekļa pārlūkprogramma un piekļuve internetam.


Programmatūra ietver gan moduļus optimālai iekārtas atlasei parametru un izmaksu ziņā, gan novatoriskus REVIT objektu vai 2D un 3D dwg failu ģeneratorus. Ģeneratori nodrošina tūlītēju .rfa un .dwg failu pieejamību jebkurai iekārtas konfigurācijai. Sistēma ļauj automātiski ģenerēt izvēlēto iekārtu aprakstošas un parametru tehniskās specifikācijas. Pilnīgi iekārtas parametri ir pieejami .pdf, .html, kā arī .rfa failu formātā.

[sec_img] => prog_pic_1.png [det1_icon] => nieograniczona_liczba_konfiguracji.svg [det1_title] => Neierobežots skaits konfigurāciju [det1_desc] => [det2_icon] => przyjazny_interfejs_uzytkownika.svg [det2_title] => Lietotājdraudzīgs interfeiss [det2_desc] => [det3_icon] => latwy_i_prosty_dobor.svg [det3_title] => Viegla un vienkārša atlase [det3_desc] => [det4_icon] => inegracja_z_systemami_crmerpwma.svg [det4_title] => Integrācija ar sistēmām CRM, ERP, WMA [det4_desc] => [btn_extra_name] => Pierakstīties CCOL4 [btn_extra_link] => https://www.ccol4.com [comp_title] => [comp_subtitle] => [comp_name1] => [comp_name2] => [comp_subname1] => [comp_subname2] => [comp_img1] => [comp_img2] => [comp_list1] => [comp_list2] => [table_title] => [table_tbl] =>


[video_link] => [video_img] => [video_desc] => [sort_menu] => 0 [display_menu] => 1 [assistance_1_title] => Atlases programmatūra [assistance_1_subtitle] => ClimaCAD Online 4 (CCOL4) [assistance_1_url] => 158 [assistance_1_url_btn] => Uzzināt vairāk [dataslider_1] => 30 [dataslider_2] => 34 [dataslider_cat_id] => 0 [dataslider_3] => 0 [dataslider_shortname] => [compare_title] => Iekārtu VVS un COMPACT salīdzinājums [compare_subtitle] => Tālāk ir apskatāma infografika, kas ilustrē vissvarīgākās atšķirības starp kompaktajām un modulārajām iekārtām. [compare_extratitle] => Šajā piemērā ir izmantotas iekārtas, kurām ir tāda pati efektivitāte un viena no vistipiskākajām funkcionālajām konfigurācijām tirgū: siltuma reģenerācija, sildīšana, dzesēšana, filtrēšana. [compare_extrawysiwyg] => [compare_img] => ventus_urzadzenia_prownanie_444.jpg [compare2_title] => Iekārtas izmērs [compare2_subtitle] => [compare2_extratitle] => [compare2_extrawysiwyg] => [compare2_img] => VTS_VentusCompact_sizesstand1200x2_EN.jpg [createdby] => 1 [modifiedby] => 9 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-02-06T18:47:40+01:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-11-10T18:01:33+01:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [category] => VTS\Model\Entity\Category Object ( [id] => 6 [central_id] => 5 [name] => Kompaktas uz grīdas uzstādāmas gaisa apstrādes iekārtas [short_name] => Kompaktas iekārtas [tooltip] => Gaisa apstrādes un kondicionēšanas iekārtu «VENTUS Compact» raksturo kompakta struktūra ar stingri noteiktu iekšējo konfigurāciju. Tā ietver ventilatoru grupas, gaisa filtrus un siltuma utilizatoru. Funkcionālā daudzveidība ir panākta, bāzes iekārtai pievienojot papildu funkcionālos moduļus (piem., sildītājs, dzesētājs, papildu gaisa filtri utt.), kas ir ietverti atsevišķā korpusā. Visu kopumu regulē iepriekš uzstādīta daudzfunkcionāla automātika, kas tiek piegādāta standartā «Plug&Play». Tā ir pieejamas uz grīdas uzstādāmam un pie griestiem piekaramam variantam. [sort] => 0 [createdby] => 1 [modifiedby] => 9 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2019-09-09T06:56:13+02:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-11-08T20:14:28+01:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [_locale] => lv_LV [[new]] => [[accessible]] => Array ( [*] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => VTS.Category ) [_locale] => lv_LV [[new]] => [[accessible]] => Array ( [*] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( [0] => url ) [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => VTS.Products ) [4] => VTS\Model\Entity\Product Object ( [id] => 83 [language_id] => 19 [base_id] => 24 [active] => 1 [name] => Samaisīšanas mezgli [subtitle] => Samaisīšanas mezgli ir pieslēgšanai gatavas hidrauliskās sistēmas ūdens sildītāju efektivitātes regulēšanai. [group_id] => 10 [category_id] => 9 [logo] => empty.jpg [main_desc] =>

Samaisīšanas mezgli ir pieslēgšanai gatavas hidrauliskās sistēmas ūdens sildītāju efektivitātes regulēšanai. Paredzētas darbam ar ūdens gaisa sildītājiem, ar kuriem ir aprīkotas VTS iekārtas. Tās papildina VTS gaisa apstrādes iekārtu pārdošanas piedāvājumu, garantējot parametru optimālu pielāgošanu visai sistēmai.

[add_desc] =>

Samaisīšanas mezgla galvenie komponenti: cirkulācijas ūdens sūknis, trīsvirzienu vārsts, kas aprīkots ar analogā signāla regulētu piedziņu, sietfiltrs un divi termomanometri.

Visu sistēmu ietver putu polipropilēna korpuss. Korpuss nodrošina aizsardzību pret ārējiem laika apstākļiem un mehāniskiem bojājumiem. Tāpat tas garantē iekšējo komponentu efektīvu termoizolāciju.


Kombinācijā ar VTS automātikas sistēmu ,
samaisīšanas mezgls nodrošina:

[list_desc] => [main_img] => wezly_pompowe.jpg [list_img] => wezly_pompowe.jpg [menu_img] => wezly_pompowe_lista.png [slider_img] => pompy.jpg [btn_left_name] => Lejupielādēt [btn_left_url] => https://vtsgroup.com/lv/lejupiel%C4%81d%C4%93t/0/51 [btn_right_name] => Jautājiet un pasūtiet [btn_right_url] => # [certificates] => [main_feature] => [feature_display] => 1 [feature1_icon] => [feature1_desc] =>


[feature1_desc2] => [feature2_icon] => [feature2_desc] =>


[feature2_desc2] => [feature3_icon] => [feature3_desc] => [feature3_desc2] => [category1] => [category1_desc] => [category1_img] => [category1_tooltip] => {"1":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"2":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category2] => [category2_desc] => [category2_img] => [category2_tooltip] => {"1":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"2":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category3] => [category3_desc] => [category3_img] => [category3_tooltip] => {"1":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"2":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [category4] => [category4_desc] => [category4_img] => [category4_tooltip] => {"1":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"2":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"3":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"4":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""},"5":{"title":"","p_desc":"","top":"","left":"","img":""}} [sec_name] => [sec_subtitle] => [sec_desc] =>


[sec_img] => [det1_icon] => [det1_title] => [det1_desc] => [det2_icon] => [det2_title] => [det2_desc] => [det3_icon] => [det3_title] => [det3_desc] => [det4_icon] => [det4_title] => [det4_desc] => [btn_extra_name] => [btn_extra_link] => [comp_title] => [comp_subtitle] => [comp_name1] => [comp_name2] => [comp_subname1] => [comp_subname2] => [comp_img1] => [comp_img2] => [comp_list1] => [comp_list2] => [table_title] => [table_tbl] =>


[video_link] => [video_img] => [video_desc] => [sort_menu] => 0 [display_menu] => 1 [assistance_1_title] => Atlases programmatūra [assistance_1_subtitle] => ClimaCAD Online 4 (CCOL4) [assistance_1_url] => 158 [assistance_1_url_btn] => Uzzināt vairāk [dataslider_1] => 0 [dataslider_2] => 0 [dataslider_cat_id] => 0 [dataslider_3] => 0 [dataslider_shortname] => [compare_title] => [compare_subtitle] => [compare_extratitle] => [compare_extrawysiwyg] => [compare_img] => [compare2_title] => [compare2_subtitle] => [compare2_extratitle] => [compare2_extrawysiwyg] => [compare2_img] => [createdby] => 1 [modifiedby] => 9 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-02-06T21:07:46+01:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-03-11T13:49:51+01:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [category] => VTS\Model\Entity\Category Object ( [id] => 9 [central_id] => 9 [name] => Piederumi [short_name] => Piederumi [tooltip] => Piederumi – papildu aprīkojums.
Piederumi ir grupa papildu izstrādājumu, kas tiek uzstādīti kopā ar gaisa apstrādes un kondicionēšanas iekārtām. Šī grupa bez visa cita ietver jumtu, ieplūdes un izplūdes restes, iekšējo apgaismojumu, skatactiņu, elastīgos savienojumus, daudzplakņu gaisa vārstus, savienošanas atlokus. Gatavie risinājumi samazina montāžas izmaksas un izslēdz kļūdas, savukārt gaisa apstrādes iekārtas un piederumu vienlaicīga atlase, izmantojot saskaņoto CCOL programmatūru, garantē visas sistēmas parametru optimālu noregulēšanu. [sort] => 0 [createdby] => 1 [modifiedby] => 9 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2019-09-09T06:57:06+02:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-11-08T20:08:56+01:00 [timezone] => Europe/Berlin [fixedNowTime] => ) [_locale] => lv_LV [[new]] => [[accessible]] => Array ( [*] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => VTS.Category ) [_locale] => lv_LV [[new]] => [[accessible]] => Array ( [*] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( [0] => url ) [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => VTS.Products ) ) 1