Podziel się

VENTUS Compact z pompą ciepła – nowość w ofercie VTS Group

Aktualności
03.03.2022

Centrale kompaktowe z wymiennikiem obrotowym firmy VTS Group wzbogacone zostały o nowy typ urządzeń - VENTUS Compact HP - fabrycznie wyposażone w rewersyjną pompę ciepła. Zgodna konfiguracja wymiennika obrotowego i pompy ciepła tworzy spójny system podwójnego odzysku ciepła, gwarantując maksymalną efektywność funkcji grzania i chłodzenia.

Centrale VENTUS Compact HP dostępne są w 4 wielkościach o wydajności od 1 200 m3/h do 5 500 m3/h.


ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

 • Konstrukcja

Lokalizacja skraplacza i parownika pompy ciepła po obu stronach wymiennika obrotowego zapewnia wzajemne uzupełnianie się tych komponentów w zakresie odzysku ciepła, co skutkuje uzyskaniem maksymalnej efektywności całego systemu.

 • Komponenty

Doskonały odzysk ciepła i wilgoci zapewnia wysokosprawny sorpcyjny wymiennik obrotowy. Efekt odzysku ciepła zostaje wzmocniony przez pompę ciepła opartą na sześciorzędowych wymiennikach ciepła o rozwiniętej powierzchni wymiany ciepła.

 • Płynna regulacja mocy odzysku ciepła

Układ realizuje płynną regulację mocy odzysku ciepła poprzez sterowany elektronicznie silnik krokowy wymiennika obrotowego oraz zastosowaną sprężarkę inwerterową z silnikiem DC. Układ pompa ciepła jest wyposażony w dodatkowy sterownik wyposażony w czujniki, który w pełni kontroluje parametry systemu pompy ciepła.


WYGODA i BEZPIECZEŃSTWO

 • Wielofunkcyjna fabrycznie zamontowana automatyka gotowa do pracy zaraz po zmontowaniu centrali
 • Zintegrowany system sterowania centrali i pompy ciepła oraz możliwość monitorowania i zdalna diagnostyka wszystkich komponentów
 • Łatwe uruchomienie, bez udziału serwisu
 • Centrala podzielona na wygodne w transporcie i łatwe do samodzielnego zmontowania kompletne moduły funkcyjne
 • Brak zajmujących przestrzeń obiektu zewnętrznych urządzeń chłodniczych
 • Brak zewnętrznych źródeł hałasu
 • Fabryczne dopasowanie komponentów pompy ciepła i centrali wentylacyjnej - Gwarancja producenta na finalny produkt centrali i pompy ciepła
 • Czynnik chłodniczym R410A. Gwarancja: niepalności, nietoksyczności, niewybuchowości
 • Automatyka centrali zapewnia zimą trójstopniowe zabezpieczenie wymiennika obrotowego przed szronieniem
 • Indywidualna kontrola szczelności i poprawności działania, potwierdzona elektronicznym protokołem


WYMIARY

Długość największej centrali bazowej z pompą ciepła to zaledwie 2,82 metra. Jest to efekt optymalnie dobranej wzajemnej lokalizacji poszczególnych komponentów. Niewielkie wymiary centrali to również zasługa wyjątkowo krótkich sekcji wentylatorowych, zbudowanych z zastosowaniem silników EC.


EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA

Efektywność pompy ciepła dla procesu grzania jest określana współczynnikiem wydajności pompy ciepła COP - The coefficient of performance,  a dla procesu chłodzenia jako EER - Energy efficiency ratio.

Definicje powyższych współczynników podano w tabeli poniżej.

W modelowej sprężarkowej pompie ciepła można przyjąć zasadę, że 70%  ciepła grzewczego stanowi darmowe ciepła pobierane z dolnego źródła ciepła. To oznacza, że 1kW mocy elektrycznej pobieranej przez sprężarkę zamienia się na 3kW mocy grzewczej (lub 2 kW mocy chłodniczej, jeżeli celem pompy ciepła jest chłodzenie powietrza).

Współczynniki efektywności pompy ciepła są zmienne i zależą od kilku czynników: charakterystyki sprężarki, dostępnego zakresu pracy sprężarki, sposobu sterownia pracą pompy ciepła, charakterystyk wymienników ciepła oraz temperatur parowania i skraplanie czynnika niskowrzącego w obiegu chłodniczym pompy ciepła.

Relacje pomiędzy temperaturą parowania (Tevap), temperaturą skraplania (Tcond) oraz efektywnością grzewczą pompy ciepła (COP) przedstawiono na wykresie poniżej.

Zwiększanie temperatury parowania i obniżanie temperatury skraplania zwiększa efektywność pracy pompy ciepła. Taka sytuacja jest możliwa przy rosnącej temperaturze powietrza zewnętrznego.


SZEROKI ZAKRES PRACY POMPY CIEPŁA

VTS Group zastosował w swoim rozwiązaniu skraplaczoparowniki o dużej powierzchni wymiany ciepła (6 rzędowe wymienniki), silniki DC w sprężarkach oraz elektroniczny zawór rozprężny, a także optymalne algorytmy sterowania zarówno wydajnością pompy ciepła jak i pracą całej centrali. Wszystko to razem sprawia, że możliwe jest osiąganie wydajności pompy na poziomie COP = 10 nawet przy ujemnych temperaturach zewnętrznych (bez uwzględnienia procesu odszraniania). Na schemacie poniżej przedstawiono szeroki obszar sterowania sprężarką pompy ciepła.

Koperta pracy sprężarki:

Zapraszamy do kontaktu: https://vtsgroup.com/pl/kontakt lub mailowo na marketing@vtsgroup.com.

Broszura VENTUS Compact - POBIERZ.

Zobacz również

Zobacz więcej