VENTUS Compact – nowa linia central od VTS

Aktualności
08.04.2018
Podziel się

VTS wprowadza nową linię kompaktowych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych o nazwie VENTUS Compact.

VTS wprowadza nową linię kompaktowych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych o nazwie VENTUS Compact.

Głównymi cechami wyróżniającymi produkty z nowej linii są min :

 • zwarta konstrukcja o kompaktowych wymiarach,

 • wysoka sprawność odzysku energii,

 • energooszczędne i ciche silniki EC w klasie IE4+,

 • wysokochłonne filtry powietrza Mini-Pleat,

 • skonfigurowany i sprawdzony fabrycznie system zaawansowanej automatyki,

 • fabryczne okablowanie urządzenia

Kompaktowe urządzenia zostały zaprojektowane zarówno w wersji kanałowych central podwieszanych jak i kanałowych central stojących. 


Odzysk energii

Wszystkie centrale VENTUS Compact spełniają założenie dyrektywy EcoDesign 2018. W centralach podwieszanych sprawność odzysku energii wynosi do 92%, natomiast w centralach stojących do 86%.
Centrale podwieszane - wymienniki heksagonalne

Centrale stojące - wymienniki obrotoweCentrala podwieszane wyposażone zostały w wysokosprawne przeciwprądowe rekuperatory heksagonalne z by-pass zapobiegającym zamarzaniu wymiennika. Rekuperator zapewnia odzysk ciepła i chłodu z usuwanego powietrza do powietrza nawiewanego bez mieszania tych strumieni oraz bez transferu wilgoci pomiędzy nimi. Zapewnia doskonałą separacji strumienia nawiewanego od wywiewanego.

W centralach stojących zastosowano wysokosprawne wymienniki obrotowe (regeneratory obrotowe) z napędem opartym na silnikach EC. Regenerator  zapewnia odzysk ciepła i chłodu wraz z transferem wilgoci.

Naturalny transfer wilgoci w regeneratorze w sposób znaczący polepsza jakość powietrza nawiewanego zimą zapobiegając nadmiernemu przesuszeniu powietrza w procesie jego podgrzewania. W systemach z nawilżaniem, regenerator obrotowych obniża koszt nawilżania. System automatyki poprzez pomiary parametrów powietrza przepływającego przez wymiennik oraz płynną regulację prędkości obrotowej rotora a także zarządzanie strumieniami powietrza zapobiega zamrożeniu wymiennika obrotowego w zimie oraz optymalizuje efektywność odzysku energii. Napęd wymiennika obrotowego oparty jest na silnikach EC, których sprawność jest praktycznie stała tj. niezależna od prędkości obrotowej silnika.

W większości zastosowań regenerator obrotowy nie wymaga odprowadzenia kondensatu z centrali, co w niektórych instalacjach szczególnie zewnętrznych stanowi dodatkową zaletę.


Silniki EC

Zespoły wentylatorowe zostały wyposażone w wysokosprawne silniki EC o klasie energooszczędności znacznie przewyższającej wymagania sprawności dla silników o klasie IE4.

 

Do najważniejszych zalet silników EC należą:

 • łatwe sterowanie,

 • wysoka efektywność przetwarzania mocy elektrycznej na mechaniczną,

 • wysoka sprawność (praktycznie niezmienna) w zakresie regulacji prędkości obrotowej,

 • niewielkie rozmiary obudowy,

 • cicha praca, 

Filtry Mini-Pleat

Filtry mini-pleat są specjalną konstrukcją filtrów działkowych. Są one tak zaprojektowane, aby przy tej samej przestrzeni, którą zajmują tradycyjne filtry działkowe, zapewnić kilkukrotnie większą powierzchnię filtracji i wynikającą z tego kilkukrotnie większą chłonność. Filtry składają się z ultracienkich mikrowłókien, które są pokryte specjalnym, skondensowanym spoiwem. Kulki adhezyjne zapewniają równomierny przepływ powietrza i wytrzymałość filtra. Filtry Mini-Pleat są przetestowane i zaprojektowane do stosowania w systemach wentylacyjnych, które wymagają średniej i wysokiej skuteczności filtracji, szczególnie w obiektach takich jak: szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje edukacyjne, produkcja mikroprocesorów i wiele innych. Mini-Pleat posiada dużo większą trwałość od tradycyjnych filtrów.

Urządzenia w standardzie wyposażone są w filtry Mini-Pleat:

 • w części nawiewnej – w klasie EU 7

 • w części wywiewnej – w klasie EU 5

  Opcjonalnie dostępny jest dodatkowy filtr powietrza – w klasie EU9

   

   

ZINTEGROWANA WIELOFUNKCYJNA AUTOMATYKA

Centrale kompaktowe dostarczane są jako centrale okablowane  z zamontowanym i skonfigurowanych systemem automatyki zgodnie z aplikacją dobraną w programie doboru CCOL4.

Podłączeniom w miejscu montażu podlegają jedynie te elementy automatyki, które są związane z obsługą funkcji dodatkowych oraz kanałowy czujniki temperatury nawiewu jak i siłowniki przepustnic wlotowych powietrza. Przepustnice ze względu na transport pionowy nie są montowane na bloku centrali. Takie rozwiązanie daje użytkownikowi elastyczność co do miejsca ich zamontowania, a w przypadku doposażenia urządzenia w funkcje dodatkowe, przepustnice te mogą zamknąć dostęp powietrza także do tych funkcji.

Wszystkie prace podłączeniowe realizowane są tylko w puszcze podłączeniowej wyprowadzonej na zewnątrz obudowy centrali.

Poprzez umiejscowienie automatyki wewnątrz obudowy, zyskujemy dodatkową przestrzeń którą w tradycyjnych rozwiązaniach trzeba przewidzieć na rozdzielnię zasilająco –sterującą.

Zainstalowana automatyka oprócz podstawowych algorytmów sterowania i zabezpieczania pracy centrali zapewnia dodatkowo:

 • płynny pomiar zabrudzenia filtrów,

 • elektroniczny pomiar i automatyczną regulację wydajności tj.: funkcję dopasowującą moc wentylatorów do potrzeb instalacji,

 • utrzymywanie punktu pracy wentylatorów bez względu na stopień zabrudzenia filtrów i stopień otwarcia przepustnicy by-pass,

 • dynamiczny algorytm przewidywania stanu zamrożenia a co za tym idzie rozszerzenie działania odzysku w zakresie niskich temperatur,

 • redukcję wydajności poszczególnych odgałęzień instalacji

 • komunikację ze zintegrowanymi systemami BMS

 • wizualizację pracy centrali obsługiwaną za pomocą przeglądarki internetowej

 Przykładowe wizualizacje funkcji automatyki w centralach VENTUS.
Kompaktowe centrale podwieszane

 Typoszereg kompaktowych central podwieszanych obejmuje swym zakresem 5 jednostek o wydajności od 250 m3/h do 3300 m3/h.

Typoszereg central podwieszanych


Zakres wydajoności - przy zastosowaniu funkcji dodatkowych może być wymagane podniesienie minimalnych prędkości powietrza.Kompaktowy blok składa się min. z:

 • Wysokosprawnego przeciwprądowego wymiennika heksagonalnego z funkcją by-pass, która zabezpiecza wymiennik przed zamarzaniem.

 • Energooszczędnych i cichych zespołów wentylatorowych z silnikami EC o klasie energooszczędności IE4+,

 • Wysokochłonnych filtrów powietrza Mini-Pleat odpowiednio o klasach filtracji EU7 na nawiewie i EU5 w części wywiewnej

 • Systemu wbudowanej zaawansowanej automatyki sterująco-zabezpieczającej z funkcją optymalizacji pracy urządzenia.


Na uwagę także zasługuje niska wysokość urządzeń pozwalająca na elastyczne zamontowanie urządzeń.


Urządzenia podwieszone oferowane są w oparciu o bloki funkcjonalne oraz dodatkowe funkcje uzupełniające tzw. dostawki funkcyjne takie jak: filtr powietrza EU9, nagrzewnica wodna i elektryczna, chłodnica wodna, z bezpośrednim odparowaniem, tłumik, sekcja pusta.


Długości kompaktowej centrali z odzyskiem oraz dodatkowych opcjonalnych funkcji.Elementy podłączenia do kanałów
Kompaktowe centrale stojące

Typoszereg kompaktowych central stojących obejmuje swym zakresem 8 wielkości central stojących o wydajności od 840 do 16 500 m3/h.

 

Zakres wydajności - przy zastosowaniu funkcji dodatkowych może być wymagane podniesienie minimalnych prędkości powietrza

Wysokość  - z ramą 90mm

Kompaktowy blok składa się min. z:

 • wysokosprawnego regeneratora obrotowego z napędem opartym na silniku EC w klasie IE4+,.

 • Energooszczędnych i cichych zespołów wentylatorowych z silnikami EC o klasie energooszczędności IE4+,

 • Wysokochłonnych filtrów powietrza Mini-Pleat odpowiednio o klasach filtracji EU7 na nawiewie i EU5 w części wywiewnej

 • Systemu wbudowanej zaawansowanej automatyki sterująco-zabezpieczającej z funkcją optymalizacji pracy urządzenia.


Długość central bazowychDługości dodatkowych funkcji obróbki powietrza

 

Bez wątpienia unikatową cechą central kompaktowych jest fakt, że na ostatnim etapie montażu są fabrycznie ustawiane parametry pracy centrali. Konfigurowane są zarówno parametry pracy silników jak ich konfigurowana jest automatyka. Całość jest testowana przed wysyłką do klienta.

W sprzedaży są już dostępne wielkości VVS010s oraz VVS015s, a w drugiej połowie 2018 dostępne będą pozostałe wielkości central podwieszanych oraz centrale stojące.

Zobacz również

Zobacz więcej