Jak oszczędzić ograniczając straty ciepła podczas otwierania drzwi?

Akademia Online
18.03.2020
Podziel się

Zastosowanie kurtyny powietrznej to nie tylko oszczędności związane z użytkowaniem obiektu ale także nieodzowna w dzisiejszych czasach pomoc w utrzymaniu czystego, higienicznego, wolnego od zanieczyszczeń wnętrza.

Jak oszczędzić ograniczając straty ciepła podczas otwierania drzwi?

Głównym celem stosowania kurtyn powietrznych jest wytworzenie bariery powietrznej pomiędzy strefą wewnętrzną i zewnętrzną obiektu lub strefami wewnętrznymi o różnych temperaturach. Bariera ta ma za zadanie zminimalizować straty ciepła i tym samym ograniczyć koszty ogrzewania pomieszczenia. 


Ogranicz utratę ciepła podczas otwierania drzwi

Otwarcie drzwi do nawet najlepiej izolowanego pomieszczenia powoduje chwilowy spadek izolacyjności prawie do zera. Dochodzi do przeciągu, mieszania się powietrza zewnętrznego i zewnętrznego a co za tym idzie do dużych strat energii cieplnej. W zależności od charakterystyki i warunków panujących w pomieszczeniu, wymiana powietrza może nastąpić w bardzo szybki i niekontrolowany sposób. Stosując odpowiednio dobraną kurtynę powietrzną można ograniczyć straty energii cieplnej o 85% ponieważ tyle wynosi sprawność kurtyny powietrznej. Aby kurtyna spełniła swoją rolę musi zostać prawidłowo dobrana do przejścia które ma chronić. Należy pamiętać, że kurtyna powinna swoim zakresem pracy pokrywać całą powierzchnię otworu, szerokość kurtyny powinna być większa bądź równa szerokości otworu a minimalna prędkość przepływu powietrza przy podłodze nie może być mniejsza niż 2 m/s.


Ile mogę zaoszczędzić stosując kurtynę powietrzną?

Aby lepiej zobrazować korzyści wynikające z zastosowania kurtyny powietrznej można przytoczyć krótkie studium.

Rozpatrywany jest obiekt obliczeniowy zlokalizowany w Warszawie w której średnia temperatura dziewięciomiesięcznego okresu grzewczego wynosi około 5°C a średnia prędkość wiatru to 4,5 m/s. Kubatura rozpatrywanego obiektu równa jest 5000 m3, przez otwór drzwiowy o wymiarach 2m x 3m dochodzi do wymiany powietrza na poziomie 10m3/s w chwili otwarcia drzwi a docelowa temperatura pomieszczenia to 18°C. Znając wydajność kurtyny można oszacować jaka ilość powietrza dostanie się do pomieszczenia, jakie spowoduję to straty energii cieplnej a co za tym idzie jak wpłynie to na koszty ogrzewania obiektu. Poniższa tabela przedstawia dokładne założenia przyjęte do wykonania obliczeń oraz porównanie kosztów ogrzewania dla przypadków z i bez kurtyny powietrznej.


Koszt eksploatacji kurtyny powietrznej WING C200 EC to około 320 zł rocznie zatem dla rozpatrzonego przypadku oszczędności w ciągu roku wyniosą ponad 14 000 zł.


Warto zauważyć, że zastosowanie odpowiednio dobranych kurtyn powietrznych jest najskuteczniejszym i niezwykle prostym sposobem na zwiększenie oszczędności energii w obiektach o różnym przeznaczeniu. Funkcjonujące obecnie wymogi dotyczące energooszczędności nowopowstałych obiektów można spełnić korzystając z kurtyn powietrznych znajdujących się w ofercie VTS. W zależności od indywidualnych potrzeb można zastosować urządzenia wyposażone w wodny wymiennik ciepła, w grzałki elektryczne bądź wersję bez elementu grzewczego która została wykorzystana w powyższym porównaniu kosztów. Oprócz wersji grzewczych wszystkie kurtyny dostępne są w trzech rozmiarach 1m, 1.5m oraz 2m, kurtyny można łączyć modułowo dla jeszcze lepszego dopasowania urządzeń do obiektu. Dla zmaksymalizowania oszczędności wynikających z użytkowania kurtyn powietrznych firma VTS wprowadziła do swojej oferty urządzenia EC wyposażone w niezwykle energooszczędne bez szczotkowe jednostki napędowe. 


Zobacz również

Zobacz więcej