Politica de confidențialitate

Podziel się

Politica de confidențialitate a site-ului https://vtsgroup.com

Prevederi generale

Controlorul datelor personale colectate prin intermediul site-ului https://vts.alfabravo.pl întreprinde activități sub forma unui parteneriat civil sub numele de VTS Polska Sp. z o. o., sediul social: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk, CUI: 5871599675, Nr. înreg: 220079570, e-mail: warszawa@vtsgroup.com, punct de lucru: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk, adresă de livrare: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk, denumită în continuare ”Controlor”.

Datele personale colectate de către Controlor prin intermediul acestui site sunt procesate în acord cu Regulamentul EU 2016/679 din Parlamentul European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 cu privire la protecția persoanelor naturale în legătură cu procesarea datelor personale și libera mișcare a acestor date, respectând Directiva 95/46/EC (General Data Protection Regulation), denumită în continuare GDPR și Actul de Protecție a datelor personale din 10 mai 2018.

Tipul de date personale procesate, scopul și aria de acoperire a datelor colectate

Controlorul procesează datele personale prin intermediul site-ului https://vtsgroup.com if:

Utilizatorul folosește formularul de contact. Datele personale sunt procesate conform Articolului 6 secțiunea 1f din GDPR, reprezentând interesul legal al Controlorului.

Utilizatorul se abonează la buletinul informativ, în scopul de a  primi informații comerciale prin intermediul poștei electronice. Datele personale sunt procesate în acord cu Articolul 6 secțiunea 1a din GDPR:

Tipul de date personale procesate

Controlorul procesează următoarele tipuri de date personale de la utilizator

 • Nume și prenume
 • Data nașterii
 • Adresa
 • Email
 • Telefon

Perioada de arhivare a datelor personale

Datele personale ale utilizatorului sunt păstrate de către Controlor astfel:

dacă baza procesării datelor este parte dintr-un contract, atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea contractului, și după acestea pentru o perioadă ce corespunde perioadei de limitare.

în eventualitatea în carre procesarea datelor se face în baza unui acord, atât timp cât acordul nu este retras și după retragerea acestuia o perioadă corespunzătoare cu perioada de limitare ce poate fi prezentată de Controlor sau împotriva Controlorului. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, perioada de limitare este de șase ani, iar pentru plângeri ce vizează serviciile periodice sau legate de activitate - trei ani.

Când se utilizează site-ul, informații adiționale pot fi colectate în particular: adresa IP aferentă calculatorului, IP-ul extern aferent furnizorului de Internet, numele domeniului, tipul de browser, timpul de acces, tipul de sistem de operare.

Datele de navigare pot fi de asemenea colectate de la utilizatori, inclusiv informații despre link-urile accesate sau alte acțiuni realizate pe site. Baza legală pentru această activitate este interesul legitim al Controlorului (Articolul 6 din secțiunea 1f din GDPR), care constă în facilitarea folosirii serviciilor oferite electronic și îmbunătățirea calității acestora.

Furnizarea datelor personale de către utilizator este voluntară.

Datele personale vor fi procesate în mod automatizat în scopul profilării, în cazul în care utilizator este de acord conform Articolului 6 secțiunea 1a din GDPR. Consecința profilării este atribuirea unui profil unei persoane anume pentru luarea de decizii despre individ sau pentru analizarea și anticiparea preferințelor, comportamentelor sau atitudinilor.

Controlorul trebuie să exercite o verificare prealabilă pentru a proteja interesul subiecților și, în general, a asigura că datele colectate de către Controlor sunt:

 • procesate conform legii;
 • colectate pentru scopuri specifice, legitime, și nu supusă unor procesări ulterioare necompatibile cu aceste scopuri;
 • corecte și relevante scopurilor pentru care sunt procesate și păstrate sub o formă ce permite identificarea persoanelor de care sunt legate, nu pentru mai mult timp decât este necesar pentru a atinge scopul procesării.

Partajarea datelor personale

Datele personale ale utilizatorului sunt transferate către furnizorii de servicii ale căror servicii sunt utilizate de Controlor atunci când site-ul funcționează. Furnizorii de servicii cărora le sunt transferate datele, în funcție de aranjamentele contractuale sau de circumstanțe, fie sunt supuși instrucțiunilor Controlorului în ce privește scopurile și metodele de procesare ale datelor (procesator), fie definesc scopurile și metodele proprii procesări (controlor).

Datele personale ale utilizatorului sunt arhivate doar în Spațiul Economic European (SEE).

Dreptul de a controla, accesa și corecta datele personale

Subiectul are atât dreptul de a accesa conținutul datelor sale personale, cât și de a-l corecta, a-l șterge, a restricționa procesarea, a porta  datele, a obiecta utilizarea lor, a retrage  consimțământul la orice moment fără a afecta legalitatea oricărei procesări definitivate în baza consimțământului anterior retragerii acestuia.

Baze legale pentru cererile utilizatorului

 • Acces la Date - Articol 15 GDPR
 • Rectificarea datelor - Articol 16 GDPR
 • Ștergere date (dreptul de ”a fi uitat”) - Articol 17 GDPR
 • Restricția procesării - Articol 18 GDPR
 • Portarea datelor - Articol 20 GDPR
 • Obiecție - Articol 21 GDPR
 • Retragerea consimțământului - Articol 7 secțiunea 3 GDPR

Pentru exercitarea drepturilor la care se face referire la punctul 2, se poate trimite un email la adresa: warszawa@vtsgroup.com

În eventualitatea în care utilizatorul își exercită drepturile în baza celor de mai sus, Controlorul trebuie să se supună acestei cereri sau să refuze să se supună imediat, dar nu mai târziu de o lună de la primirea acestuia. Cu toate acestea, dacă, din cauza unei cereri de natură mai complicată sau a unui număr ridicat de cereri, Controlorul nu este capabil să îndeplinească cererea în decurs de o lună, cererea va trebui îndeplinită în următoarele două luni și utilizatorul va trebui înștiințat, în cel mult o lună de la primirea cererii, despre prelungirea termenului de prelucrare a cererii și motivele acestei prelungiri.

În eventualitatea în care procesarea  datelor  personale violează reglementărilor GDPR, subiectul are dreptul de a depune o plângere către Președintele Oficiului de Protecție a Datelor Personale.

COOKIES

Site-ul Controlorului folosește cookies.

Instalarea cookie-urilor este necesară pentru provizionarea corectă a serviciilor de pe website. Cookies conțin informații necesare pentru funcționarea corectă a site-ului și pentru a permite compilarea datelor statistice despre vizitele pe site.

Site-ul folosește următoarele tipuri de cookies: de sesiune și permantente.

 • Cookie-urile de sesiune sunt fișiere temporare stocate pe dispozitivul utilizatorului până la delogarea acestuia (părăsirea site-ului).
 • Cookie-urile permanente sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului pentru perioada de timp specificată în parametrii cookie-ului sau până la ștergerea acestuia.

Controlorul folosește propriile cookie-uri pentru a înțelege mai bine interacțiunile utilizatorilor cu conținutul site-ului. Fișierele colectează informații despre cum este utilizat site-ul, tipul de site de pe care a fost redirecționat utilizatorul, numărul de vizite și momentul vizitelor utilizatorului pe site. Aceste informații nu înregistrează date personale specifice despre utilizator, dar sunt folosite la compilarea statisticilor despre accesarea site-ului. 

Utilizatorul are dreptul de a decide cu privire la nivelul de acces pe care cookie-urile îl au în computer în funcție de selecția anterioară în fereastra browser-ului. Detalii despre posibilitățile și metodele de gestionare a cookie-urilor sunt disponibile în setările browser-ului web.

Prevederi finale

 • Controlorul trebuie să aplice măsuri tehnice și organizaționale pentru a asigura o protecție a datelor personale procesate care este adecvată pentru hazardurile și categoriile de date supuse protecției și, în special, să protejeze datele împotriva accesului și preluării neautorizate, procesării neconforme cu legea, precum și modificării, pierderii, vătămării sau distrugerii.
 • Controlorul trebuie să pună la dispoziție măsurile tehnice corespunzătoare pentru a preveni accesul neautorizat și modificarea datelor personale transmise electronic.
 • În situații neprevăzute în această Politică de Confidențialitate, se pun în aplicare toate prevederile GDPR.

Partajează

Vezi și

Vezi mai mult